Brukerstøtte - Vanlige spørsmål

På denne siden finner du svar på vanlige spørsmål og oppskrifter på hvordan du utfører vanlige oppgaver med vår programvare. Bla gjennom emnene eller bruk søkefunksjonen for å finne et spesifikt emne.

Søk


Tips: I tillegg til oppskriftene nedenfor har vi også en stor samling instruksjonsvideoer på YouTube som viser deg praktisk bruk av systemet.

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt på denne siden.

Kontakt oss »

Generelt

Gå til våre hjemmesider og registrer ditt firma. Vi oppretter da et prøveabonnement for deg, som du kan evaluere kostnadsfritt i 30 dager.

Felles for alle moduler er Personer, Grupper, Profiler, Meldinger, Lister og Filbibliotek, samt rapporter og systemadministrasjon.

Kompetansekartleggings-modulen inneholder Kompetanser, Prosjekter og CVer.

Medarbeidersamtale-modulen inneholder Samtaler og Tiltak.

LMS-modulen (læringsplattform) inneholder Kurs, Prøver, Prøve-maler og Karakterer.

Dersom du ønsker å fortsette å bruke våre løsninger etter at prøveperioden er utløpt, tar du kontakt med oss og forteller oss hvilken pakkeløsning du er interessert i. Vi fakturerer forskuddsvis for 12 måneder om gangen. Du kan si opp ditt abonnement med 3 måneders varsel.

Vår programvare leveres via våre nettsider. Etter at du har registrert ditt firma vil du motta en epost med ditt brukernavn og passord. Bruk denne informasjonen til å logge deg på våre nettsider som administrator for ditt firma. Som administrator vil du kunne registrere andre brukere (ansatte og kursdeltakere) og opprette kurs, kunnskapstester, medarbeidersamtaler og kompetanseprofiler.

Hvis du ikke mottar en epost innen 10-15 minutter etter at du har registrert deg, så må du sjekke om eposten kan ha havnet i "søppelpost"-mappen (spam) i ditt epostprogram. Kontakt oss dersom du fortsatt ikke har mottatt ditt passord, eller hvis du har andre problemer med å logge deg på.
 1. Logg deg inn
 2. Klikk "Innstillinger" oppe i høyre hjørne
 3. Fyll ut "Nytt passord" og "Bekreft passord"
 4. Klikk "Lagre endringer"

Brukere (ansatte og kursdeltakere)

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Klikk "Registrer en ny person"
 4. Følg instruksjonene for å legge til en eller flere brukere
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Klikk "Registrer en ny person"
 4. Velg "Flere personer (fra liste")
 5. Lim inn en liste med en eller flere personer i tekstboksen "Person(er)". Listen må bestå av en person per linje. Personens navn må angis. Epostadresse er valgfritt. Dersom både navn og epostadresse angis, må de skilles med semikolon, slik:
  Ola Nordmann;ola.nordmann@firmanavn.no
  Kari Nordmann;kari.nordmann@firmanavn.no
 6. Angi kompetanseprofiler og/eller kurs som personene skal meldes på, og velg om det skal sendes melding til de nye brukerne
 1. Lag et regneark med følgende kolonner:
  A. personens navn
  B. epost
  C. ansattnr
  D. passord (kan være blankt, da genereres et passord automatisk)
  E. brukernavn (kan være blankt, da genereres et brukernavn basert på personens navn)
  F. tidssone (kan være blankt, da benyttes din egen tidssone)
  G. mobiltlf.
 2. Legg inn persondataene i regnearket
 3. Marker deretter ønskede rader i regnearket og kopier teksten (ikke ta med kolonneoverskrifter)
 4. Gå til startsiden
 5. Klikk "Personer"
 6. Klikk "Registrer en ny person"
 7. Velg "Flere personer (fra liste")
 8. Lim inn listen med persondata fra regnearket i tekstboksen "Person(er)".
 9. Angi kompetanseprofiler og/eller kurs som personene skal meldes på, og velg om det skal sendes melding til de nye brukerne
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Klikk på navnet til personen du ønsker å slette
 4. Klikk "Slett person" i menyen til høyre
 5. Bekreft at du ønsker å slette personen
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Klikk på navnet til personen du ønsker å endre
 4. Klikk "Endre passord" i menyen til høyre
 5. Velg om du vil angi passord, eller la systemet lage et nytt passord. Du kan også velge om melding med nytt passord skal sendes til brukeren.

Brukere (ledere/administratorer)

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Administratorer"
 3. Klikk "Legg til ny administrator"
 4. Følg instruksjonene for å legge til en administrator. Du kan velge hvilke rettigheter og tilganger administratoren skal ha.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Administratorer"
 3. Klikk på navnet til administratoren du vil endre rettighetene til
 4. Klikk på "Endre"-knappen
 5. I seksjonen "Rettigheter" vises det en oversikt over hvilke rettigheter som er tilgjengelige, og hvilke rettigheter som er tildelt administratoren. Marker en eller flere rettigheter og bruk pilene til å flytte rettighetene fra "Tilgjengelig" til "Tildelt" og vice versa.
 6. Klikk "Lagre endringer"

Vi skiller mellom Rettigheter (hva man kan gjøre) og Tilganger (hva man kan se, altså hvilke data man har tilgang til). Selv om en administrator er gitt alle Rettigheter ("Opprette person", "Se på personopplysninger", "Se på kompetanser", etc), så trenger vedkommende også Tilganger til hvilke grupper, personer, kompetanser, etc. han skal kunne se (og her kan man videre skille mellom lesetilgang og skrivetilgang).

Det er mulig å styre Tilganger på hver enkelt person, og på hver enkelt kurs/kompetanse/prøve/etc, men for å gjøre det enklere å administrere kan man også sette tilganger på hhv. gruppe-nivå (for personer) og på mappe-nivå (for alt annet, som kompetanser og kurs), og velge at disse tilgangene skal gjelde for alle/alt som ligger i gruppen/mappen.

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Mapper" eller "Grupper"
 3. Rull ned til seksjonen "Tilganger" og klikk "Legg til..."
 4. Marker administrator-brukerne som du vil endre tilgangene til og klikk "Neste"
 5. Velg hvilke tilganger de valgte administratorene skal ha (lese, skrive, slette, etc) og sett "Bruk på underliggende nivåer" til "Ja"
 6. Klikk "Fullfør". De valgte administratorene tildeles de valgte tilgangene på alt innhold (kurs, prøver, kompetanser, bilder, etc) som ligger i mappen (eller alle personene i gruppen).
 7. Når det senere legges til noe i en mappe (eller gruppe) hvor rettighetene er satt opp med "Bruk på underliggende nivåer", så vil administratorene automatisk få tilgang uten at man trenger å gjøre noe mer.

Integrasjon med andre systemer

Innlasting av brukere og synkronisering av brukerinformasjon er mulig via vårt standard programmeringsgrensesnitt (Application Programming Interface, API). Se dokumentasjon.

Autentisering kan gjøres på flere måter, avhengig av ønsket grad av integrasjon:

 • Pålogging via brukernavn og passord. Ingen integrasjon.
 • Pålogging via unik link som sendes til bruker via epost eller SMS. Brukeren klikker på linken og blir automatisk logget inn. Ingen passord er da nødvendig. Du kan skru på denne funksjonaliteten via innstillingen "Tillat pålogging via linker" under Systemadministrasjon, Innstillinger, Sikkerhet.
 • Bruk av vårt standard programmeringsgrensesnitt (Application Programming Interface, API) for å hente ut en midlertidig link som kan brukes til pålogging for en spesifikk bruker. Via kundens intranett eller annen løsning hvor brukeren allerede er autentisert, kan det gjøres et HTTPS-kall til vår API for å hente ut linken for den spesifikke brukeren, og enten redirecte brukeren dit direkte, eller la brukeren klikke på linken fra en meny. Se dokumentasjon.

Informasjon om personer, kompetanse, kursdeltakelse og prøveresultater kan hentes ut via vårt standard programmeringsgrensesnitt (Application Programming Interface, API). Se dokumentasjon.

Bilder, lyd og video

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Filbibliotek"
 3. Klikk "Last opp en ny fil"
 4. Følg instruksjonene for å laste opp en ny fil til Filbiblioteket
 5. Etter at filen er lastet opp, viser systemet hvilken adresse (link, URL) du kan bruke for å referere til filen. Du kan markere adressen og kopiere den slik at du enkelt kan referere til den (lime den inn) senere.

Maksimalt tillatt størrelse på hver fil i Filbiblioteket er på 25 MB. Her er noen tips hvis du har videofiler som er større enn dette:

 • Du kan dele videofilene opp i flere mindre filer, forutsatt at det passer å spre innholdet over flere sider.
 • Du kan komprimere videofilene slik at de blir mye mindre før du laster dem opp. De fleste videoer kan komprimeres betydelig uten noe synlig tap av kvalitet. Husk at alle kursdeltakerne skal laste ned videoene, og desto mindre filene er, desto raskere går dette, og desto bedre for kursdeltakerne. Bruk for eksempel gratisprogrammet Handbrake for å komprimere videofiler.
 • Det samme gjelder forøvrig for bildefiler -- det er ingen vits å laste opp store, høyoppløselige bildefiler hvis bildene ikke skal fylle hele skjermen uansett. Komprimer bilder så mye du kan før du laster dem opp, så vil de laste ned raskere for alle kursdeltakerne.
 • Du kan laste opp videofiler av ubegrenset størrelse til en gratis YouTube-konto som du oppretter for formålet. Dersom ønskelig, kan du sette videoen til "Unlisted" for å hindre at den dukker opp i vanlige søk på YouTube, da får du med andre ord en "hemmelig" link som du kan legge inn i nettkurset.
 • For lyd anbefales formatet mp3
 • For bilder (strektegninger og illustrasjoner) anbefales formatet png
 • For bilder (fotografier) anbefales formatet jpg
 • For video anbefales formatet mp4
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Innstillinger"
 3. Klikk "Endre grafisk profil" i menyen til høyre
 4. Endre toppteksten ved å redigere på HTML-koden i regionen "Utseende"
 5. Klikk "Lagre endringer"

Læringsplattform (LMS) - Forfatterverktøy for kurs

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk "Lag et nytt kurs"
 4. Skriv inn navnet på kurset, og velg eventuelt mappe som kurset skal plasseres i
 5. Velg type kurs: Velg "Nettkurs" dersom du skal lage et e-læringskurs
 6. Klikk "Neste"
 7. Velg "Bygge opp kurset selv", og legg deretter inn navn på leksjonene i kurset (en leksjon per linje)
 8. Klikk "Fullfør". Kurset opprettes med det antall leksjoner (kapitler) som du spesifiserte i forrige steg. Til hver leksjon opprettes det automatisk en side, men du kan også legge til flere sider i en leksjon. Klikk på navnet på siden for å redigere innholdet på siden.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil endre
 4. Klikk "Legg til en ny side i kurset"
 5. Skriv inn navnet på den nye siden, og velg hvilken leksjon siden skal legges til i
 6. Velg sidetype: Bruk "Standard" dersom du vil utforme innholdet på siden fritt med tekst og bilder. De andre sidetypene, som "Liste", "Prøve" og "Utforsk bilde" tilbyr ulike typer funksjonalitet og interaktivitet.
 7. Klikk "Neste"
 8. Avhengig av hvilken sidetype du valgte i det forrige steget
 9. Klikk "Fullfør". Siden opprettes og legges til kurset. Du kan nå klikke på sidenavnet for å redigere siden.
 1. Last opp et bilde til Filbiblioteket som beskrevet over
 2. Gå til startsiden
 3. Klikk "Kurs"
 4. Klikk på navnet til kurset du vil endre
 5. Klikk på tittelen til siden i kurset du vil endre
 6. Skjermbildet for redigering av kurssiden vises
 7. Klikk på bilde-ikonet i verktøyraden
 8. Lim inn adressen (URLen) til bildet i feltet "URL" i dialogboksen "Bildeegenskaper"
 9. Klikk "OK"-knappen for å lukke dialogboksen
 10. Klikk "Lagre endringer" for å lagre endringene på kurssiden
 1. Last opp en lydfil (mp3-formatet anbefales) til Filbiblioteket som beskrevet over
 2. Gå til startsiden
 3. Klikk "Kurs"
 4. Klikk på navnet til kurset du vil endre
 5. Klikk på tittelen til siden i kurset du vil endre
 6. Skjermbildet for redigering av kurssiden vises
 7. Lim inn adressen (URLen) til lydfilen i feltet "Link til lydfil" i regionen "Annet" nederst på siden
 8. Klikk "Lagre endringer" for å lagre endringene på kurssiden
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil endre
 4. Klikk "Legg til en ny side i kurset"
 5. Angi navn på siden, velg deretter sidetype "Quiz", og klikk "Neste"
 6. Legg inn spørsmål og svar-alternativer etter følgende mal: Første linje inneholder spørsmålet. Deretter kommer en eller flere linjer med svaralternativer. En stjerne (*) foran svaralternativet markerer riktig svar. Et utropstegn (!) foran siste linje angir (valgfri) forklaring til rett svar. En blank linje skiller forrige spørsmål fra det neste.
  Hva er 1+1?
  1
  *2
  3
  4
  !Det riktige svaret er 2.
  
  Hva er 2+2?
  *4
  12
  9
  
  Hva er hovedstaden i Norge?
  Stockholm
  *Oslo
  København
  !Hovedstaden i Norge er Oslo.
  
 7. Klikk "Fullfør" for å legge quizzen til kurset
 1. Lag en kunnskapstest som beskrevet nedenfor i seksjonen "Kunnskapstester"
 2. Gå til startsiden
 3. Klikk "Kurs"
 4. Klikk på navnet til kurset du vil endre
 5. Klikk "Legg til en ny side i kurset"
 6. Angi navn på siden, velg deretter sidetype "Prøve", og klikk "Neste"
 7. Velg prøve fra nedtrekkslisten og klikk "Fullfør"
 8. Prøven blir lagt til kurset. Prøven må bestås for å fullføre kurset.
 9. Merk at kursdeltakere har automatisk tilgang til prøven. Du trenger ikke å tildele prøven til kursdeltakere.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil slette
 4. Klikk "Slett kurs" i menyen til høyre
 5. Bekreft at du ønsker å slette kurset

Du kan lage interaktive sider med innhold som kursdeltakeren må ha ulike former for interaksjon med (klikking, dra og slipp, snu kort, etc). Slik gjør du:

 1. Lag en liste som definerer innholdet. Se video for nærmere instruksjoner.
 2. Legg til en side i kurset med sidetype "Liste". Se video for nærmere instruksjoner.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil endre
 4. Klikk på "Endre"-knappen
 5. Gå til seksjonen "Når kurset er ferdig"
 6. Endre "Kursbevis" fra "Standard kursbevis" til "Tilpasset kursbevis"
 7. Legg inn en mal for kursbeviset i tekstboksen "Mal for kursbevis". Malen benytter et enkelt XML-format. Du kan benytte følgende mal som et utgangspunkt, og tilpasse tekst som ønsket.
  <diploma>
  <border color1="CCCCCC" color2="AAAAAA" />
  <background url="/f/xxxx.jpg" x="600" y="0" />
  <logo url="/f/xxxx.jpg" x="600" y="270" />
  <title>KURSBEVIS</title>
  <header color="8B0000" font="helvetica" size="24" x="650" y="150">
  #full_name#
  har fullført kurset
  #course_name#
  #course_completed#
  </header>
  <body color="000000" font="helvetica" size="14">
  Kandidaten har gjennomført og bestått teoretisk eksamen
  
  Opplæringen omfatter:
  * Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
  * Løfteredskap
  * Sikkerhetsbestemmelser og forskrifter
  * Vedlikehold og daglig kontroll
  * Avsluttende teoriprøve
  </body>
  <footer color="000000" font="courier" size="14" x="100" y="150" alignment="left">
  OPPLÆRINGSAVDELINGEN, EKSEMPELFIRMA AS
  
  OLA NORDMANN             KARI NORDMANN
  Opplæringsansvarlig         Faglig leder
  
  </footer>
  <signature url="/f/xxxx.jpg" x="600" y="150" />
  <watermark font="helvetica" size="8" x="50" y="50">e-learning.no kursbevis-id #course_session_id#</watermark>
  </diploma>
  
 8. Bytt ut /f/xxxx.jpg med referanser til dine egne bilder fra Filbiblioteket.
 9. Tilgjengelige skrifttyper (fonter) er helvetica, times og courier.
 10. Du kan benytte følgende koder i teksten for å sette inn dynamisk innhold: #company_name#, #company_logo#, #full_name#, #course_name#, #course_session_id#, #course_completed#.
 11. Klikk "Lagre endringer"
 12. For å sjekke hvordan kursbeviset ser ut, se svar på spørsmålet "Hvordan utsteder jeg kursbevis for klasseromskurs?" nedenfor.

Bruk denne fremgangsmåten dersom du ønsker å hente ut tekst og bilder fra en Powerpoint-presentasjon, og enkelt vil kunne endre på teksten i nettkurset etterpå.

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk "Lag et nytt kurs"
 4. Skriv inn navnet på kurset, og velg eventuelt mappe som kurset skal plasseres i
 5. Velg type kurs: Velg "Nettkurs"
 6. Klikk "Neste"
 7. Velg "Konvertere fra fil", og bruk filvelgeren til å hente opp Powerpoint-presentasjonen (presentasjonen må være lagret i pptx-format)
 8. Klikk "Fullfør". Hver side i presentasjonen blir til en side i nettkurset. Tekst og bilder fra hver side i presentasjonen blir overført til nettkurset, og kan enkelt redigeres og endres.
 9. Merk: Layouten fra Powerpoint-presentasjonen blir ikke nødvendigvis helt lik originalen, og sidene i kurset vil kunne kreve noe justering etter at kurset har blitt opprettet. Hvis det er viktig å bevare original layout, se alternativ 2 nedenfor.

Bruk denne fremgangsmåten dersom du ønsker å beholde layout på sidene nøyaktig som de ser ut i Powerpoint-presentasjonen.

For å bruke denne fremgangsmåten må du først forberede Powerpoint-presentasjonen på følgende måte:

 1. Åpne presentasjonen i Powerpoint.
 2. Velg "Fil", "Lagre som" og velg hvor du vil lagre presentasjonen.
 3. I dialogboksen for lagring velger du å lagre presentasjonen som type: "JPEG". Klikk deretter "Lagre". Du får spørsmål om du vil lagre hele presentasjonen eller bare den ene siden som et bilde. Velg at du vil lagre hele presentasjonen som bilder. Du får en bekreftelse på at hver av sidene i presentasjonen har blitt lagret som JPEG-bilder i valgt katalog.
 4. Gå til katalogen hvor du lagret bildene. Bildene har fått navn basert på sidenummeret i presentasjonen ("slide1.jpg", "slide2.jpg", "slide3.jpg", etc).
 5. Merk: Dersom du har mer enn 10 bilder, bør du endre filnavnet på de 9 første bildene for at rekkefølgen på bildene skal bli riktig når du importerer bildene. Endre "slide1.jpg" til "slide01.jpg", "slide2.jpg" til "slide02.jpg", etc., til og med "slide09.jpg".
 6. Merk alle bildene i katalogen, høyreklikk på ett av dem og velg "Send til: Komprimert (zippet) mappe.". Et filarkiv (zip-fil) som inneholder alle de markerte bildene opprettes i mappen. Det er denne zip-filen du laster opp når du oppretter kurset.

Etter at filarkivet (zip-filen) med bildene er opprettet, kan du opprette kurset i e-læringsverktøyet:

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk "Lag et nytt kurs"
 4. Skriv inn navnet på kurset, og velg eventuelt mappe som kurset skal plasseres i
 5. Velg type kurs: Velg "Nettkurs"
 6. Klikk "Neste"
 7. Velg "Konvertere fra fil", og bruk filvelgeren til å hente opp filarkivet (zip-filen) som inneholder bildene som er eksportert fra Powerpoint
 8. Klikk "Fullfør". Hvert bilde i filarkivet (zip-filen) blir til en side i nettkurset. Layouten på hver side blir helt lik som i Powerpoint-presentasjonen.
 9. Merk: Innholdet på sidene kan ikke endres direkte, siden innholdet er bilder. Dersom du senere ønsker å endre på innholdet på en slik side, må du gjøre endringen i Powerpoint, eksportere siden som et bilde, laste opp bildet til filbiblioteket i forfatterverktøyet, og endre bildehenvisningen på siden i nettkurset slik at den peker på det nye bildet. Alternativt kan du endre sidetypen fra "Bilde" til "Standard" side, og legge inn ønsket tekst direkte i forfatterverktøyet.

Du kan definere dine egne maler som styrer utseendet på sider. Du definerer en mal i HTML-format og setter inn koder for hvor tekst og bilder skal plasseres på siden. Når en bruker legger til en ny side i et kurs, kan brukeren velge blant de definerte malene. Tekst som brukeren har skrevet og bilde som brukeren har valgt blir kombinert med malen når siden opprettes.

For å opprette en side-mal gjør du følgende:

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Lister"
 3. Klikk "Opprett en ny liste"
 4. Angi et navn for listen (for eksempel "Mine sidemaler") og velg type "Sidemaler for kurs"
 5. Klikk "Neste"
 6. Skriv inn de ulike sidemalene du ønsker å opprette, en mal pr linje. Skriv for eksempel "Sidemal 1" på første linje og "Sidemal 2" på andre linje.
 7. Listen opprettes med et listeelement for hver sidemal
 8. Klikk deg inn på hver av listelementene. I feltet "Beskrivelse" skriver du inn HTML-koden som malen skal bestå av. Du kan benytte følgende koder for å bestemme hvor tekst og bilder skal plasseres inn i malen: #TEXT# og #IMAGE#. I feltet "Alternativ beskrivelse" kan du eventuelt legge inn HTML-kode for hvordan bilder skal formateres, og du kan her benytte koden #IMAGE_URL# for å referere til bilde-linken som brukeren legger inn.
 9. Klikk "Lagre endringer" og gjenta forrige trinn for hvert listeelement.

For å bruke side-malene når du lager et kurs:

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på kurset du vil redigere
 4. Klikk "Legg til en ny side i kurset"
 5. Skriv inn navn på siden, velg sidetype "Standard" og klikk "Neste"
 6. I feltet "Sideinnhold" skriver du inn teksten som skal plasseres på siden
 7. I feltet "Sidelayout" velger du "Egendefinert sidemal". Det dukker da opp en ny nedtrekksliste hvor du kan velge blant sidemalene som du har definert.
 8. Velg eventuelt et standardbilde eller et bilde fra Filbiblioteket
 9. Klikk "Fullfør". Siden opprettes ved at teksten som ble skrevet inn, og eventuelt bildet som ble valgt, blir kombinert med den valgte malen.
 10. Klikk deg inn på den nye siden fra sideoversikten for å se resultatet. Du kan fritt endre på innholdet etter at siden er opprettet. Merk at endringer i sidemalen ikke påvirker sider som allerede er opprettet via malen.

Læringsplattform (LMS) - Kunnskapstester

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Prøver"
 3. Klikk "Lag en ny prøve"
 4. Følg instruksjonene for å lage en prøve. Du kan lage et kurs ved å legge inn spørsmålene (ett spørsmål per linje), ved å laste opp en tekstfil i et spesielt format, ved å trekke spørsmål fra en spørsmålsbank, eller ved å kopiere en eksisterende prøve.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Prøver"
 3. Klikk på navnet til prøven du vil endre
 4. Klikk "Legg til et nytt spørsmål"
 5. Et nytt, tomt spørsmål legges til i prøven. Skriv inn spørsmålsteksten og angi alternativer og riktig svar.
 6. Klikk "Lagre endringer" for å lagre og gå tilbake til listen over spørsmål i prøven
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Prøver"
 3. Klikk på navnet til prøven du vil slette
 4. Klikk "Slett prøve" i menyen til høyre
 5. Bekreft at du ønsker å slette prøven
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Prøver"
 3. Klikk "Lag en ny prøve" og følg instruksjonene for å opprette en ny prøve. Sett navnet på prøven til "Min spørsmålsbank" (eller et annet passende navn).
 4. Legg inn som mange spørsmål som du ønsker i denne prøven (spørsmålsbanken). For hvert spørsmål du legger til, må du også spesifisere en kategori for spørsmålet i feltet "Emne".
 5. Gå tilbake til startsiden
 6. Klikk "Prøve-maler"
 7. Klikk "Lag en ny prøve-mal" og følg instruksjonene for å lage en ny prøve-mal. En prøve-mal er en mal for hvor mange spørsmål som skal trekkes tilfeldig for hver gang prøven gjennomføres. Du kan ha flere prøve-maler tilknyttet en prøve. I feltet "Basert på prøve" velger du "Min spørsmålsbank" (eller annet navn du har gitt din prøve/spørsmålsbank).
 8. Systemet viser hvor mange spørsmål det finnes totalt i spørsmålsbanken for hvert emne. Spesifiser hvor mange spørsmål som skal trekkes tilfeldig fra hvert emne når denne prøve-malen benyttes.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Prøver"
 3. Klikk "Lag en ny prøve" og følg instruksjonene for å opprette en ny prøve. I feltet "Metode" på side 2 i veiviseren velger du "Lag prøve fra prøve-mal", og velger ønsket prøve-mal (se hvordan du oppretter en prøve-mal i beskrivelsen over).
 4. Trykk "Fullfør". Systemet oppretter en prøve basert på tilfeldig trekking av et antall spørsmål fra hvert emne, som definert i prøve-malen.
 5. Merk at den nye prøven vil være lik for alle kandidater som tar prøven. Se nedenfor dersom du ønsker å trekke tilfeldige spørsmål hver gang prøven gjennomføres.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Prøver"
 3. Klikk på navnet til prøven/spørsmålsbanken du vil endre (det forutsettes at du har laget en prøve-mal tilknyttet prøven, se beskrivelse over)
 4. Klikk på "Endre"-knappen
 5. Gå til seksjonen "Tilfeldig rekkefølge".
 6. Sett "Trekk spørsmål fra prøve-mal" til "Ja", og velg en prøve-mal fra listen
 7. Klikk "Lagre endringer"
 8. Det vil nå trekkes tilfeldige spørsmål fra prøven/spørsmålsbanken hver gang en kandidat starter prøven
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Prøver"
 3. Klikk på navnet til prøven som du vil eksportere
 4. Klikk "Eksporter spørsmål" i menyen til høyre
 5. Velg ønsket eksportformat. "Netteksamen spørsmålsformat" er et enkelt format som er beregnet på enkel redigering av spørsmål, for eksempel i et tekstredigeringsprogram som Notisblokk. "IMS QTI" er et mer komplisert XML-format som kan benyttes til å utveksle spørsmål med andre systemer.
 6. Klikk "Last ned" for å laste ned spørsmålene
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Prøver"
 3. Klikk på navnet til prøven som du vil legge til spørsmål i
 4. Klikk "Importer spørsmål" i menyen til høyre
 5. Velg en fil fra din datamaskin som inneholder spørsmål. Se over for en beskrivelse av støttede formater ("Netteksamen spørsmålsformat" og "IMS QTI").
 6. Velg om du ønsker å erstatte spørsmålene i prøven med spørsmålene i filen, eller om du vil legge til spørsmålene i filen etter spørsmålene som allerede finnes i prøven.
 7. Klikk "Fullfør" for å laste inn spørsmålene

Læringsplattform (LMS) - Kursadministrasjon og påmelding

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Klikk på navnet til personen du vil melde på et kurs
 4. Klikk "Meld på kurs" i menyen til høyre
 5. Kryss av for kursene som personen skal meldes på, og angi tidsfrist for gjennomføring
 6. Klikk "Fullfør" for å fullføre påmeldingen
 7. Personen mottar automatisk en epost fra systemet med en beskrivelse av kurset og en link som han kan trykke på for å starte kurset
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Finn personene som skal meldes på kurset, og kryss av til venstre for personenes navn (avkrysningsboksen helt til venstre).
 4. Klikk på knappen "Legg til utvalg" på toppen av listen. Merk at de valgte personene viser nederst til høyre i skjermbildet, i boksen "Valgte personer".
 5. Gjenta punkt 3 til 4 så mange ganger som nødvendig.
 6. Gå deretter til boksen "Valgte personer" og velg aksjonen "Meld på kurs" fra nedtrekkslisten.
 7. I neste skjermbilde velges kurstype og kurs. Spesifiser kursdatoer.
 8. Klikk "Fullfør" for å melde alle de valgte personene på kurset.
 9. Person-listen vises. Klikk nå på knappen "Nullstill" i boksen "Valgte personer" for å fjerne utvalget og begynne på nytt (gå til steg 3 og gjenta prosessen så mange ganger som nødvendig).
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kursstatus" i regionen "Rapporter og statistikk"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil se resultater for
 4. En liste med kursgjennomføringer vises, gruppert på status
 5. Klikk "Vis"-ikonet for å se detaljer for en enkelt kursgjennomføring
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Klikk på navnet til personen du vil fjerne fra et kurs
 4. Klikk "Kursstatus" i menyen til høyre
 5. Kursstatus for den valgte personen vises.
 6. Klikk "Vis"-ikonet for å se detaljer for kursdeltakelsen du ønsker å slette
 7. Klikk "Slett resultat" i menyen til høyre
 8. Bekreft at du ønsker å slette kursdeltakelsen
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Klikk på navnet til personen du vil tildele en prøve
 4. Klikk "Tildel prøver" i menyen til høyre
 5. Kryss av for prøvene som personen skal tildeles, og angi tidsfrist for gjennomføring
 6. Klikk "Fullfør" for å fullføre påmeldingen
 7. Dersom du setter "Send melding" til "Ja", vil personen automatisk motta en epost fra systemet med en beskrivelse av prøven og en link som han kan trykke på for å starte prøven
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Prøveresultater" i regionen "Rapporter og statistikk"
 3. Klikk på navnet til prøven du vil se resultater for
 4. En liste med prøveresultater vises
 5. I utgangspunktet er listen sortert etter dato. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere etter den kolonnen.
 6. Klikk "Vis"-ikonet for å se detaljer for en enkelt prøvebesvarelse
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Prøveresultater" i regionen "Rapporter og statistikk"
 3. Klikk på navnet til prøven du vil se resultater for
 4. En liste med prøveresultater vises
 5. Klikk "Vis"-ikonet for å se detaljer for prøveresultatet du ønsker å slette
 6. Klikk "Slette besvarelse" i menyen til høyre
 7. Bekreft at du ønsker å slette prøveresultatet

Den interne kurskatalogen er tilgjengelig for personer som allerede har tilgang til systemet via et brukernavn og passord. Via den interne kurskatalogen kan brukeren melde seg på kurs. For å publisere et kurs til den interne kurskatalogen:

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil endre
 4. Klikk på "Endre"-knappen
 5. Gå til seksjonen "Intern kurskatalog" og sett "Inkluder i Kurskatalogen" til "Ja"
 6. Gå til seksjonen "Påmelding" og sett "Påmelding krever godkjenning" til "Ja" dersom du ønsker at administrator skal godkjenne alle påmeldinger, eller sett til "Nei" dersom personen skal kunne ta kurset uten godkjenning
 7. Klikk "Lagre endringer"

Den eksterne kurskatalogen er tilgjengelig for alle på nettkurskatalogen.no. Her kan hvem som helst registrere seg og melde seg på kurs. Du kan velge om du skal ta betalt for kurset eller ikke. For å publisere et kurs til den eksterne kurskatalogen:

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil endre
 4. Klikk på "Endre"-knappen
 5. Gå til seksjonen "Ekstern kurskatalog" og sett "Vis kurset på nettkurskatalogen.no" til "Ja"
 6. Sett eventuelt en pris (kursavgift) på kurset dersom du vil ta betalt for kurset
 7. Gå til seksjonen "Påmelding" og sett "Påmelding krever godkjenning" til "Ja" dersom du ønsker at administrator skal godkjenne alle påmeldinger, eller sett til "Nei" dersom personen skal kunne ta kurset uten godkjenning. Merk: Godkjenning kan kun kreves dersom kurset er gratis; dersom kurset krever betaling vil påmeldingen automatisk godkjennes.
 8. Klikk "Lagre endringer"

Læringsplattform (LMS) - Klasseromskurs

Et klasseromskurs er et kurs som gjennomføres på en bestemt dato og sted. Hver gjennomføring har en gitt kapasitet (antall kursdeltakere/elever). Dersom påmeldinger overstiger kapasiteten, flyttes personen til venteliste.

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk "Lag et nytt kurs"
 4. Velg type "Klasseromskurs"
 5. Spesifiser antall elever og kursets varighet i dager
 6. Legg inn opp til 3 datoer som kurset skal gjennomføres på. (Du kan også legge til eller fjerne datoer etter at kurset er opprettet.)
 7. Kurset blir opprettet. Klikk på en av kursdatoene for å se på detaljer for gitt kursdato.

Når du lager et klasseromskurs blir det automatisk lagt til en side i kurset som heter "Støttemateriell". På denne siden kan du legge inn informasjon (tekst, bilder, videoer, linker til dokumenter, etc.) som er relevant for kursdeltakerne. Du kan også legge til flere sider i kurset ved å klikke på knappen "Legg til en ny side i kurset".

Kursdeltakerne får tilgang til denne informasjonen når de meldes på kurset, og kan også bruke det som referanse etter at kurset er ferdig.

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Alle rapporter" i seksjonen "Kursrapporter"
 3. Klikk "Kurskalender". Kurskalenderen viser alle klasseromskurs i en kalendervisning. Klikk på en dato for å gå til kursdetaljene.

Påmelding til et klasseromskurs fungerer på samme måten som påmelding til et nettkurs; se avsnittene "Hvordan melder jeg en person på et kurs?" og "Hvordan melder jeg mange personer på et kurs?" som beskriver fremgangsmåten for nettkurs. Den eneste forskjellen er at for klasseromskurs må du også angi hvilken kursdato personen skal meldes på; dette velges fra en liste over tilgjengelige kursdatoer.

Personer kan selv melde seg på klasseromskurs dersom kurset er publisert til intern eller ekstern kurskatalog. Se avsnittene "Hvordan kan jeg publisere et kurs til intern kurskatalog?" og "Hvordan kan jeg publisere et kurs til ekstern kurskatalog?" for instruksjoner.

Når en person blir meldt på et kurs hvor det ikke er kapasitet til flere deltakere, blir personen satt på venteliste. Du kan selv flytte personen til en annen, ledig kursdato slik:

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil se på
 4. Listen over kursdatoer viser kapasitet (størrelse på klassen), antall elever, og antall på venteliste
 5. Klikk på en kursdato for å behandle ventelisten
 6. I seksjonen "Venteliste - Påmeldte personer uten tildelt dato" vises personer som er påmeldt kurset, men som står på venteliste
 7. Sett kryss ved siden av navnet til personene som skal flyttes til en annen kursdato, og klikk på "Flytt valgte" i seksjonen "Flytt kursdato"
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil se på
 4. Listen over kursdatoer viser kapasitet (størrelse på klassen), antall elever, og antall på venteliste
 5. Klikk på en kursdato
 6. I seksjonen "Kursdeltakere" vises personer som er påmeldt kurset på gitt kursdato
 7. Sett kryss ved siden av navnet til personene som skal flyttes til en annen kursdato, og klikk på "Flytt valgte" i seksjonen "Flytt kursdato"

Når kursdeltakeren logger seg på systemet og klikker seg inn på kurset, vises det informasjon om dato, tid og sted for kurset. Ved å klikke på kalender-ikonet ved siden av datoen, blir informasjonen lastet ned til brukerens kalenderprogram, som for eksempel Outlook eller andre programmer som er kompatible med "Ical"-formatet.

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil se på
 4. Listen over kursdatoer viser kapasitet (størrelse på klassen), antall elever, og antall på venteliste
 5. Klikk på en kursdato
 6. I seksjonen "Kursdeltakere" vises personer som er påmeldt kurset på gitt kursdato
 7. Sett kryss ved siden av navnet til personene som har gjennomført klasseromskurset, og klikk på "Registrer oppmøte". Status på kursgjennomføringen endres til "Fullført".
 8. Du kan også klikke på ikonet i "Vis"-kolonnen for å se detaljer om kursdeltakelsen, her kan du blant annet endre/fjerne dato for fullføring av kurset, og du kan legge ved eventuelle eksterne kursbevis eller annen dokumentasjon (lastes opp til Filbiblioteket først, og knyttes deretter til kursgjennomføringen).

Du kan benytte kunnskapstester i klasseromskurs på samme måte som i nettkurs. Typisk vil undervisning foregå med en instruktør i klasserom, og deretter kan kursdeltakerne logge seg på systemet for å ta kunnskapstesten ved slutten av kurset. Se avsnittet "Hvordan legger jeg til en prøve/kunnskapstest i et kurs?" for instruksjoner.

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kurs"
 3. Klikk på navnet til kurset du vil se på
 4. Listen over kursdatoer viser kapasitet (størrelse på klassen), antall elever, og antall på venteliste
 5. Klikk på en kursdato
 6. I seksjonen "Kursdeltakere" vises personer som er påmeldt kurset på gitt kursdato
 7. Klikk på ikonet i "Vis"-kolonnen for å se detaljer om kursdeltakelsen
 8. Fra menyen til høyre kan du enten velge "Send kursbevis" for å sende kursbevis til kursdeltakeren, eller klikke på "Kursbevis" for å laste ned kursbeviset selv

Kompetanseoversikt og CV

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kompetanser"
 3. Klikk "Legg til en ny kompetanse"
 4. Følg instruksjonene for å legge til en ny kompetanse
 5. Etter at kompetansen er lagt inn, kan du definere ulike nivåer for kompetansen på en skala fra 1 til 5. Disse nivåene brukes senere når hver ansatt vurderer sitt eget kompetansenivå.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Profiler"
 3. Klikk "Opprett en ny profil"
 4. Følg instruksjonene for å legge til en ny profil
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Profiler"
 3. Klikk på navnet på profilen du vil endre
 4. Klikk på "Koble til kompetanser" i menyen til høyre for å angi kompetansekrav
 5. Klikk på "Koble til kurs" i menyen til høyre for å angi krav til kurs
 6. Merk at alle personer som er eller blir tildelt denne profilen automatisk blir målt opp mot kravene i profilen
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Klikk på navnet til personen du vil tildele en kompetanseprofil
 4. Klikk "Vedlikehold profiler" i menyen til høyre
 5. Tilgjengelige profiler vises i listen til venstre. Tildelte profiler vises i listen til høyre. Marker en profil og bruk pilene til å flytte profiler mellom listene. Klikk "Lagre endringer" når du er ferdig.
Hver ansatt kan vedlikeholde sin egen CV ved å logge seg på og klikke på "CV"-ikonet på sin startside.

Kompetansekrav bestemmes av hvilke kompetanseprofiler som er er definert, og hvilke kompetanseprofiler som er tildelt en gitt person. For å registrere kompetanse:

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Klikk på navnet til personen du vil registrere kompetanse for
 4. Klikk "Legg til kompetanse" i menyen til høyre
 5. Velg om du vil legge til en enkelt kompetanse, eller alle kompetanser knyttet til personens kompetanseprofiler
 6. Kompetansene legges til, og du får se en liste over personens kompetanser. Klikk på ikonet i "Vis"-kolonnen for å endre eller slette en kompetanse.

Vurdering av kompetanse kan også gjøres som en del av medarbeidersamtalen (se separat omtale av Medarbeidersamtale-modulen nedenfor).

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Kompetanser" i regionen "Rapporter og statistikk"
 3. Rapporten "Kompetanseliste" viser personer og kompetanser, og gap mellom ønsket nivå og faktisk nivå. Differansen vises både som et tall og som en grafisk indikator med farger.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "CV-søk" i regionen "Rapporter og statistikk"
 3. Skriv inn ett eller flere søkeord i søkefeltet og klikk "Søk"-knappen
 4. Personer som har den ettersøkte kompetansen vises i en liste. Dersom flere personer har samme kompetanse vil søkeresultatene sorteres slik at de som har mest kompetanse (høyest kompetansenivå eller flest kompetanser) vises øverst på listen.
 5. Klikk på navnet til personen for å se detaljer, eller på CV-linken for å se hele CV-en til personen.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Personer"
 3. Klikk på navnet til personen du vil se CV-en til
 4. Gå til regionen som heter "Curriculum Vitae" og klikk på "Vis"-knappen
 5. CV for valgt person vises
 6. Dersom du ønsker å skrive ut CV-en kan du velge "Fil" og deretter "Skriv ut" fra menyen i nettleseren din. Avhengig av hvilken nettleser du bruker vil det også være mulig å skrive ut direkte til en PDF-fil.

Medarbeidersamtaler

 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Samtaler"
 3. Klikk "Opprett ny samtale"
 4. Følg instruksjonene for å opprette en ny medarbeidersamtale
 5. Den valgte medarbeideren får automatisk en epost som informerer om tidspunkt for samtalen. Eposten inneholder også en direkte link til samtalen slik at medarbeideren kan gå inn og forberede seg til samtalen.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Lister"
 3. Klikk "Opprett en ny liste"
 4. Velg "Sjekkliste" og følg deretter instruksjonene for å opprette en ny liste
 5. Når du oppretter nye medarbeidersamtaler, kan du velge blant sjekklistene du har laget
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Samtaler"
 3. Klikk på samtalen du vil endre
 4. Klikk på "Opprett tiltak" i regionen "Tiltak"
 5. Fyll ut detaljer om tiltaket (beskrivelse, ansvarlig, tidsfrist, status, etc.)
 6. Klikk "Lagre endringer"
Den ansvarlige for tiltak (enten den ansatte eller lederen) får automatisk epost-påminnelser fra systemet når tidsfrist for et tiltak nærmer seg. Dette sikrer at avtalte tiltak faktisk følges opp og gjennomføres.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Tiltak" i regionen "Rapporter og statistikk"
 3. Rapporten "Tiltak fra utviklingssamtaler" viser en oversikt over alle tiltak som er avtalt, og fremdrift/status på disse. Klikk på et tiltak for å se detaljer om et gitt tiltak.
Når leder oppretter medarbeidersamtalen kan han velge å ta med kompetansevurdering som en del av samtalen. Kompetansekrav bestemmes av hvilke kompetanseprofiler som er tildelt medarbeideren. Vurdering av nivå for hver enkelt kompetanse kan entes gjøres av medarbeideren som en forberedelse til samtalen, eller det kan gjøres i samarbeid mellom medarbeider og leder som en del av selve samtalen.
 1. Gå til startsiden
 2. Klikk "Samtaler"
 3. Finn frem til ønsket samtale og klikk på samtalen du ønsker å se historikk for
 4. Valgt samtale vises, inkludert status, kommentarer, tiltak, sjekklister og skjemaer, og eventuell kompetansevurdering som ble gjort i forbindelse med samtalen